Gregor Johann Mendel

Gregor Johann Mendel (1822–⁠1884) položil základy jednomu z nejdůležitějších vědeckých oborů 20. století – genetice. Skromný génius, který objevem zákonů dědičnosti předběhl svou dobu, byl neuvěřitelně všestrannou osobností.

Více o Mendelovi

Polyhistor a renesanční člověk

Kněz a opat

Mendel působil jako kněz a od roku 1868 opat augustiniánského opatství v Brně, které podporovalo vědu a Mendelovi vytvářelo nezbytné zázemí.

Učitel

Mendel vynikal také v pedagogické praxi. Pracoval jako učitel na Vyšší reálné škole v Brně, kde roku 1865 přednesl výsledky svých pozorování.

Přírodovědec

Mendel prováděl pokusy s hybridizací rostlin. Výsledky tohoto bádání jej dovedly k objevu základních zákonů dědičnosti.

Včelař

Včelaření bylo Mendelovou zálibou již od dětství. Vymýšlel nové způsoby zazimování včel, lepší přístupnost úlů a včely se snažil křížit.

Meteorolog

Mendel prováděl meteorologická pozorování každý den a vedl si o nich záznamy. Jako jeden z prvních se zabýval předpovědí počasí.

Pomolog

Mendel byl významným pomologem. Šlechtil vinnou révu, nové druhy ovocných stromů a pravidelně se účastnil pomologických soutěží.

Zajímavosti z Mendelova života

Proslavil hrášek

Mendel své pokusy s hybridizací rostlin prováděl zejména na hrachu setém (Pisum sativum). Jeho odrůdy se totiž daly snadno rozlišit podle zřetelných vnějších znaků. Těch si pro svá pozorování vybral sedm, od tvaru a barvy semen až k délce stonku. Během devíti let vypěstoval 27 000 rostlin hrachu a došel k závěrům, které jsou dnes známy jako tři Mendelovy zákony dědičnosti.

Bez popisku
Bez popisku

Použil matematiku

Genialita Mendelova přínosu vědě nespočívala pouze v tom, že poodhalil mechanismus, jakým se řídí evoluce. Fascinující je Mendelův multidisciplinární přístup. Mendel dokázal na svou dobu nevídaným způsobem propojit teorii s praxí a ve své práci použít metody, které tehdejší biologie neznala. Mendel byl jedním z prvních, kdo aplikoval matematické postupy na biologický výzkum.

Zůstal nepochopený

Když Mendel v roce 1865 odpřednášel výsledky svých pokusů, ohlas na jeho práci byl minimální. Mendelově práci nikdo nerozuměl a její význam světu, který byl právě ohromen Darwinovou evoluční teorií, unikl. Mendelův přínos byl znovuobjeven teprve 16 let po jeho smrti, kdy byly jeho objevy potvrzeny a Mendel byl nazván „otcem genetiky“.

Bez popisku
Bez popisku

Popsal tornádo

Mendel třikrát denně prováděl na několika místech v klášteře meteorologická měření pro Meteorologický ústav ve Vídni. V rámci sledování meteorologické situace v Brně a okolí zachytil atmosférický jev zvaný tornádo, které se nad Brnem přehnalo v roce 1870. Mendel byl prvním meteorologem na světě, který výskyt tohoto jevu vědecky popsal.

Setkal se s Janáčkem

Pod střechou augustiniánského opatství nebyl Mendel jediným géniem. Od roku 1865 zde vyrůstal a získával své první vzdělání Leoš Janáček. A nebyl to nikdo jiný než právě budoucí hudební velikán, který v roce 1884 dirigoval ve starobrněnském klášteře rekviem za zemřelého Mendela. 

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info